• 1402-11-03
  • 0 نظر

خدمات جدید در گروه خدماتی پاشا

خدمات ما: ۱_ مطالعات امکانسنجی ۲- تهیه طرح های توجیهی ۲- نظارت بر اجرای طرح ها ۴- استقرار سیستم های مدیریتی و استانداردها شامل: ISO9001سیستم مدیریت کیفیت ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO14001سیستم مدیریت زیست محیطی ISO10002 سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO10004 سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO22000سیستم ایمنی مواد غذایی سیستم مدیریت آزمایشگاهی ISO17025 سیستم مدیریت کیفیت در حوزه تجهیزات پزشکی ISO13485 سیستم مدیریت کیفیت در حوزه نفت و گاز و انرژی ISO29001 سیستم مدیریتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE ۵- مشاوره پروژه های : - مدیریت دانش - عارضه یابی و چرخه مدیریت بهره وری - تعالی سازمانی - مدیریت استراتژیک -طراحی فرایندها ۶- مشاوره اخذ استانداردهای بین المللی محصول: - گواهینامه محصولی اروپا (CE) - گواهینامه محصولی روسیه GOST

پیوست ها

هیچ پیوستی یافت نشد

پیام بگذارید